Công văn 47/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
2
download

Công văn 47/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 47/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 227/SXD-PC ngày 12/01/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn giải quyết đối với nhà đất số 315 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 47/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- --------------------- Số: 47/BXD-QLN Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2009 V/v: trả lời CV số 227/SXD-PC ngày 12/01/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội Bộ Xây dựng nhận được công văn số 227/SXD-PC ngày 12/01/2009 và công văn bổ sung số 1810/SXD-PC ngày 25/3/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn giải quyết đối với nhà đất số 315 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 1. Theo nội dung công văn số 227/SXD-PC và các tài liệu bổ sung của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, thì nhà đất số 315 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội nguyên thuộc sở hữu của ông Dương Văn Nhuận. Năm 1960, ông Nhuận đã kê khai đưa căn nhà này vào hợp doanh với Xí nghiệp hợp tác cưa máy 1-5 và đã nhận hết tiền định tức đồng niên. Năm 1977, Xí nghiệp hợp tác cưa máy 1-5 sáp nhập với Hợp tác xã Chi Mai thành Hợp tác xã công nghiệp Chi Mai, trong đó Hợp tác xã công nghiệp Chi Mai có tiếp nhận căn nhà mái tôn cấp 4 với diện tích 20m2 trên diện tích đất là 132 m2 là tài sản hợp doanh của ông Dương Văn Nhuận với Xí nghiệp hợp tác cưa máy 1-5. Tuy nhiên, do căn nhà này đã cũ, bị hư hỏng nên năm 1978 Hợp tác xã công nghiệp Chi Mai đã tự bỏ vốn xây dựng lại thành nhà 2 tầng để làm trụ sở và nhà xưởng sản xuất. Tại Biên bản phúc tra kiểm kê tài sản ngày 29/5/1992 của Phòng công nghiệp quận Hai Bà Trưng đã được UBND quận Hai Bà Trưng phê duyệt thì tài sản nhà xưởng 2 tầng nêu trên được xây dựng bằng nguồn vốn tự có của Hợp tác xã, không có vốn của nhà nước (tức là tài sản này không thuộc sở hữu của Nhà nước mà thuộc sở hữu của Hợp tác xã công nghiệp Chi Mai). Như vậy, mặc dù trước đây có diện tích nhà 20m2 đã đưa vào hợp doanh, nhưng do nhà này đã không còn, căn nhà 2 tầng hiện tại được xây dựng bằng nguồn vốn tự có của Hợp tác xã từ năm 1978, vì vậy căn nhà này không thuộc diện xác lập sở hữu toàn dân theo Nghị quyết 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội. 2. Riêng đối với diện tích đất tại 315 Bạch Mai, từ năm 1998 Hợp tác xã công nghiệp Chi Mai đã ký hợp đồng thuê đất và nộp tiền thuê đất cho Nhà nước. Nếu hiện nay Hợp tác xã công nghiệp Chi Mai có đủ điều kiện và có nhu cầu được giao đất để sử dụng ổn định, lâu dài thì thành phố thực hiện giao đất và thu tiền sử dụng đất; trường hợp thuộc diện thuê đất thì phải ký lại hợp đồng thuê đất và thu tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc giải quyết nhà số 315 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG - TT Nguyễn Trần Nam (để b/c); BẤT ĐỘNG SẢN - Hợp tác xã công nghiệp Chi Mai; - Lưu: VP, QLN. Nguyễn Trần Nam
Đồng bộ tài khoản