intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 4704/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

116
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4704/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc một số kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cơ chế chính sách thực hiện đầu tư các dự án ngành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4704/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4704/VPCP-NN V/v một số kiến nghị của Bộ Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2007 Nông nghiệp và PTNT về cơ chế chính sách thực hiện đầu tư các dự án ngành Kính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Xây dựng; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 11610/BNN- KH nngày 14 tháng 6 năm 2007), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 9501/BTC-ĐT ngày 17 tháng 7 năm 2007), Xây dựng (công văn số 1556/BXD-XL ngày 20 tháng 7 năm 2007), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5254/BKH-KTNN ngày 24 tháng 7 năm 2007) về một số cơ chế chính sách thực hiện đầu tư ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Về việc nâng tỷ lệ từ 30% lên 70% giá trị xây dựng trong tổng mức đầu tư đối với các dự án nhóm A: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện cơ chế thanh toán và tạm ứng vốn đầu tư theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ. Việc quy định bố trí vốn đối với các dự án nhóm C hoàn thành 2 năm và nhóm B hoàn thành 4 năm là cần thiết để chống dàn trải, sớm đưa công trình vào sử dụng và phát huy hiệu quả. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo quy định hiện hành về việc bố trí vốn đầu tư. 2. Về việc điều chỉnh phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ đối với các dự án thủy lợi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động rà soát thủ tục đầu tư, kiên quyết đưa các dự án không có khả năng thực hiện ra khỏi danh mục để tập trung vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đang thực hiện đúng tiến độ nhưng thiếu vốn nhằm hoàn thành dứt điểm từng dự án; đồng thời phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 721/TTg-KTTH ngày 8 tháng 6 năm 2007. 3. Về việc lập và trình duyệt danh mục công trình trọng điểm của ngành giai đoạn 2010-2015 và tới năm 2020: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần căn cứ quy hoạch ngành, kế hoạch đầu tư dài hạn để chủ động đề xuất đầu tư các dự án, công trình trọng điểm của ngành và trình duyệt theo quy định. 4. Về việc chỉ định thầu tư vấn quy hoạch ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đồng ý về nguyên tắc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa vào nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về
  2. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng, trình Chính phủ. 5. Về đề nghị bổ sung vốn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn ứng năm 2003 trở về trước: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính bố trí trong dự toán ngân sách năm 2008 để hoàn ứng theo đúng chế độ. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, các Phó TTgCP; - VPCP: BTCN, (Đã ký) các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: KTTH, CN, ĐP, TH, Phạm Viết Muôn Website Chính phủ; - Lưu: VT, NN (4), Huệ 23
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2