Công văn 4719/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
3
download

Công văn 4719/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4719/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết ách tắc xuất khẩu hàng gỗ mỹ nghệ, hàng gỗ cao cấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4719/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4719/VPCP-NN V/v: giải quyết ách tắc xuất Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2007 khẩu hàng gỗ mỹ nghệ, hàng gỗ cao cấp Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Công thương; - Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam. Xét đề nghị của Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam (công văn số 215/CV-HHG ngày 10 tháng 08 năm 2007) về việc giải quyết ách tắc trong việc xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, đồ gỗ cao cấp, Phó Thủ tưởng Hoàng Trung Hải có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Đối với hàng gỗ thủ công mỹ nghệ, hàng gỗ cao cấp, từ nhóm gỗ IA trở lên, đã được chế biến hoàn chỉnh, khi xuất khẩu chỉ cần kê khai với Hải quan đầy đủ số lượng, chủng loại, không phải xuất trình nguồn gốc gỗ. Việc kiểm tra nguồn gốc gỗ phải được thực hiện tại cơ sở sản xuất (đầu nguyên liệu vào xưởng). 2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, ngành kiểm tra, giải tỏa ách tắc đối với các mặt hàng gỗ thuộc các đối tượng nêu trên, xử lý nghiêm những trường hợp cố ý gây ách tắc cản trở các doanh nghiệp trong lưu thông xuất khẩu các mặt hàng gỗ theo quy định trên. 3. Giao Bộ Công thương chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, trình Chính phủ điều chỉnh các nội dung chính sách xuất khẩu lâm sản chưa phù hợp để tạo điều kiện quản lý thông thoáng cho các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng gỗ và lâm sản khác, nhằm khuyến khích sản xuất phát triển mạnh mẽ. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - TTg, PTTg Hoàng Trung Hải; - Bộ Công an; - Tổng cục Hải quan; - VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn; PCN Văn Trọng Lý; - Các Vụ: KTTH, NC; Phạm Viết Muôn - Lưu Vụ NN(4) Phú VT.
Đồng bộ tài khoản