Công văn 4854/VPCP-TTBC của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Công văn 4854/VPCP-TTBC của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4854/VPCP-TTBC của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin ăn bưởi gây ung thư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4854/VPCP-TTBC của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4854/VPCP-TTBC V/việc xử lý thông tin ăn bưởi Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2007 gây ung thư Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông Vừa qua, một số báo đưa tin thất thiệt, không đúng về việc "ăn bưởi có nguy cơ gây ung thư vú ở phụ nữ". Thông tin trên đã làm thiệt hại lớn cho nông dân trồng bưởi và gây tâm lý bất an trong xã hội. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm cơ quan báo chí, ban biên tập và phóng viên đã viết và đăng thông tin sai sự thật nói trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/09/2007. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, các Phó TTg CP; - Ban Tuyên giáo TW; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các Phó CN, các vụ: NN, VX, Người phát ngôn của TTg, Website CP; Trần Quốc Toản - Lưu: VT, TTBC (3) 23
Đồng bộ tài khoản