intTypePromotion=1

Công văn 489/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
48
lượt xem
5
download

Công văn 489/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 489/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc xác nhận thông tin về kế hoạch triển khai sau cổ phần hoá của Ngân hàng Vietcombank

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 489/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 489/VPCP-ĐMDN V/v xác nhận thông tin về kế Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008 hoạch triển khai sau CPH của VCB Kính gửi: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Xét đề nghị của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại công văn số 272/CV- NHNT.VP ngày 15 tháng 01 năm 2008 về báo cáo kế hoạch triển khai sau cổ phần hóa, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam xác nhận thông tin về sử dụng vốn thặng dư sau cổ phần hóa theo Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, việc lựa chọn đối tác chiến lược và hoạt động theo cơ chế của ngân hàng thương mại cổ phần như đề xuất của Ngân hàng tại công văn nói trên. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - TTgCP, các PTTg; - Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT; - Ngân hàng Nhà nước VN; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Website CP; - Lưu: VT, ĐMDN (5b), 20 Phạm Viết Muôn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2