Công văn 4965/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Hoang Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
3
download

Công văn 4965/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4965/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chi phí tiền lương, phụ cấp trong xây dựng đơn giá các công trình trên Quần đảo Trường Sa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4965/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. B LAO ð NG - THƯƠNG BINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I ð c l p – T do – H nh phúc -------------- ----------------------------- Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 S : 4965/LðTBXH-LðTL V/v chi phí ti n lương, ph c p trong xây d ng ñơn giá các công trình trên Qu n ñ o Trư ng Sa Kính g i: S Xây d ng t nh Khánh Hoà Tr l i công văn s 3193/SXD-KTTH ngày 03 tháng 11 năm 2008 c a quí S v vi c ghi t i trích y u, B Lao ñ ng - Thương binh và Xã h i có ý ki n như sau: Hi n nay, m t s công trình xây d ng tr ng ñi m c a Nhà nư c có ñi u ki n thi công khó khăn, ngư i lao ñ ng tr c ti p tham gia xây d ng công trình ñư c hư ng m t s ch ñ ph c p cao hơn qui ñ nh chung. Vì v y, ñ ngh S Xây d ng Khánh Hòa xác ñ nh n u các công trình xây d ng thu c .vn ngu n v n nhà nư c Trư ng Sa là công trình tr ng ñi m, ñi u ki n thi công khó khăn thì báo cáo U Ban nhân dân t nh Khánh Hòa có công văn ñ ngh Liên B Lao ñ ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính xem xét, gi i quy t các ch ñ ñ làm căn c ñưa vào ñơn giá, d toán am công trình./. tn ie tV TL. B TRƯ NG V TRƯ NG V LAO ð NG - TI N LƯƠNG ua .L ww Ph m Minh Huân w

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản