Công văn 4969/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Hoang Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
4
download

Công văn 4969/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4969/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc nâng bậc lương đối với người lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4969/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. B LAO ð NG - THƯƠNG BINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I ð c l p – T do – H nh phúc ---------------- ------------------------ Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 S : 4969/LðTBXH-LðTL V/v nâng b c lương ñ i v i ngư i lao ñ ng Kính g i: T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t Nam Tr l i công văn s 1557/XMVN-TCLð ngày 08/12/2008 c a T ng công ty công nghi p xi măng Vi t Nam v vi c ghi t i trích y u, B Lao ñ ng - Thương binh và Xã h i có ý ki n như sau: Theo quy ñ nh t i Thông tư s 18/TT-BLðTBXH ngày 16/9/2008 c a B Lao ñ ng - Thương binh và Xã h i v vi c s a ñ i, b sung Thông tư s 12/2003/TT-BLðTBXH ngày 30/5/2003 c a B Lao ñ ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n m t s ñi u c a Ngh ñ nh s 114/2002/Nð-CP ngày 31/12/2002 c a Chính ph thì vi c nâng b c lương s m t m t b c tr lên và rút ng n th i h n nâng b c lương t i T ng công ty ñư c th c hi n như sau: .vn - Trư ng h p nâng b c lương s m t m t b c tr lên, n u th i ñi m xét nâng b c lương trùng v i th i ñi m xét nâng b c lương s m thì khi ñã nâng b c lương s m, th i gian gi b c lương trư c ñó ti p t c ñư c b o lưu ñ xét nâng b c lương cho l n ti p theo. N u có ñ th i am gian ít nh t 3 năm (36 tháng) tr lên thì ti p t c ñư c xét nâng b c lương; tn - Trư ng h p rút ng n th i h n năng b c lương, n u th i ñi m xét nâng b c lương trùng ie ho c g n trùng v i th i ñi m xét rút ng n th i h n nâng b c lương thì th i ñi m nâng b c lương l n sau ñư c tính t ngày có quy t ñ nh nâng b c lương m i. Không rút ng n th i ñi m nâng tV b c lương l n sau. ua B Lao ñ ng - Thương binh và Xã h i tr l i ñ T ng Công ty Công nghi p Xi măng Vi t .L Nam ñư c bi t và th c hi n./. ww TL. B TRƯ NG w V TRƯ NG V LAO ð NG - TI N LƯƠNG Ph m Minh Huân

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản