intTypePromotion=1

Công văn 4990/TC-CĐKT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
77
lượt xem
1
download

Công văn 4990/TC-CĐKT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4990/TC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 43/2004/QĐ-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4990/TC-CĐKT của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4990/TC-CĐKT V/v: Đính chính Quyết định Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2004 số 43/2004/QĐ-BTC Kính - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính gửi: phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 43/2004/QĐ-BTC ngày 26/4/2004 về việc ban hành “Quy chế về tổ chức, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng”. Trong quá trình in ấn, Quyết định này đã có sai sót cần được điều chỉnh, cụ thể như sau: - Tại cột 8 Phụ lục số 01 (trang 7) đã in “Thời gian thực tế công tác tài chính, kế toán, kế toán”, nay xin sửa lại là “Thời gian thực tế công tác tài chính, kế toán, kiểm toán”. Bộ Tài chính thành thật xin lỗi về sai sót trên và đề nghị các cơ quan đính chính giúp để thực hiện./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Như trên; CHÁNH VĂN PHÒNG - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; - Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); (Đã ký) - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - TW Hội kế toán Việt Nam; Đinh Văn Nhã - Hội kế toán TP.HCM; - Công báo; - Lưu: VP, Vụ CĐKT và Kiểm toán.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2