Công văn 50/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
94
lượt xem
7
download

Công văn 50/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 50/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập dự toán điều chỉnh bổ sung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 50/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ------------------- Số: 50/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009 V/v: Hướng dẫn lập dự toán điều chỉnh bổ sung. Kính gửi: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long Trả lời văn bản số 161/KT-XDCB ngày 19/3/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long đề nghị hướng lập dự toán điều chỉnh bổ sung khi Nhà nước thay đổi chế độ tiền lương theo qui định tại Thông tư số 16/2005/TT-BXD, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng là Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu chung. Vì vậy, đối với các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng, mà phương pháp xác định dự toán chi phí xây dựng đã duyệt được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ Xây dựng, thì khi lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung vẫn giữ nguyên phương pháp xác định như dự toán được duyệt theo Thông tư số 09/2000/TT-BXD; Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và các qui định của Nhà nước có liên quan. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Lưu: VP, Vụ KTXD. T06. Phạm Văn Khánh
Đồng bộ tài khoản