intTypePromotion=1

Công văn 50/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
3
download

Công văn 50/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 50/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 247/SXD-QLN của Sở Xây dựng Cần Thơ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 50/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 50 /BXD-QLN --------------------------- V/v trả lời công văn số 247/SXD-QLN của Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2009 SXD Cần Thơ Kính gửi: Sở Xây dựng Cần Thơ Trả lời công văn số 274/SXD-QLN ngày 14/4/2009 của Sở Xây dựng Cần Thơ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: - Đối với tài sản là nhà ở, công trình xây dựng thuộc sở hữu nhà nước nhưng đã được Nhà nước giao vốn cho Công ty cổ phần thì thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho Công ty theo quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006, Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ; - Riêng đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang thực hiện cho thuê theo Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 (trước đây là Quyết định số 118/TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương) thì không thực hiện chuyển thành vốn của Công ty cổ phần. Đề nghị Sở Xây dựng Cần Thơ báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ - Lưu VT, QLN. TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN đã ký Nguyễn Mạnh Hà
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2