Công văn 53/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
4
download

Công văn 53/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 53/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 53/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- ------------------ Số: 53/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009 V/v: Hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Kính gửi: Ban quản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái Trả lời văn bản số 47/BQLDA-KH-QLDA ngày 10/03/2008 của Ban quản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định. Theo đó, tất cả các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng, gói thầu đang triển khai thực hiện (bao gồm cả những gói thầu đang triển khai lựa chọn nhà thầu từ khi phê duyệt giá gói thầu, ... cho đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu) theo hai hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định trước ngày có hiệu lực (ngày 19/5/2008) của Thông tư số 09/2008/TT-BXD đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này (bắt buộc áp dụng). Như vậy, đối với gói thầu số 01 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 32 được phê duyệt dự toán gói thầu ngày 01/12/2008 không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Khi đó, việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo qui định hiện hành. Ban quản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Lưu: VP, Vụ KTXD. T08. Phạm Văn Khánh
Đồng bộ tài khoản