Công văn 5349/VPCP-TTBC của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Công văn 5349/VPCP-TTBC của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5349/VPCP-TTBC của Văn phòng Chính phủ về việc tuyên truyền Chỉ thị 21 trên truyền hình (Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg ngày 04/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5349/VPCP-TTBC của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5349/VPCP-TTBC V/v tuyên truyền Chỉ thị 21 trên Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2007 truyền hình Kính gửi: Đài Truyền hình Việt Nam Để tuyên truyền và phổ biến kịp thời Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam nghiên cứu, xây dựng một chương trình tuyên truyền, phổ biến về phương án, điều kiện và phương thức cho vay, phương thức thanh toán sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng; thực hiện phát sóng trên sóng truyền hình toàn quốc trước ngày 30 tháng 9 năm 2007. Bộ Tài chính chủ trì cùng các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam để thực hiện tốt chương trình này. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; (Đã ký) - Ngân hàng Chính sách xã hội (để phối hợp thực hiện), - VPCP: BTCN, Phó Chủ nhiệm Trần Quốc Toản, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Quốc Huy các Vụ: KG, VX, TH, KTTH; - Lưu: Văn thư, TTBC (6b). Hòa 23 bản.
Đồng bộ tài khoản