intTypePromotion=1

Công văn 55/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
85
lượt xem
1
download

Công văn 55/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 55/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Sở Xây dựng Long An về một số nội dung liên quan đến triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 55/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/BXD-QLN ----------------------- V/v: Trả lời Sở XD Long An về một số nội dung Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2009 liên quan đến triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/ QĐ-TTg Kính gửi: Sở Xây dựng Long An Bộ Xây dựng nhận được công văn số 605/SXD-TH ngày 22/4/2009 của Sở Xây dựng Long An đề nghị Bộ Xây dựng trình Chính phủ cho phép tỉnh Long An được kết thúc đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn Tỉnh trong năm 2011 và đề nghị bổ sung đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Việc sớm hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện để các hộ nghèo có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, sớm vươn lên để thoát nghèo. Mặt khác, do số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở của tỉnh Long An không nhiều, vì vậy Bộ Xây dựng thống nhất với kế hoạch thực hiện của Tỉnh là hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn Tỉnh vào năm 2011. Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tỉnh hoàn thành việc hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn như kế hoạch đề ra. 2. Theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg thì những hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở là hộ nghèo; có khó khăn về nhà ở; đang cư trú tại khu vực không phải là đô thị (như phường, thị trấn); đồng thời những hộ này không thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo các chính sách hỗ trợ nhà ở khác. Vì vậy, những hộ hiện đang cư trú tại các thị trấn của Tỉnh và các hộ nghèo, hộ KT3 đã được vay tiền để mua nền nhà và nhà ở theo Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (kể cả những hộ thuộc đối tượng được vay tiền để mua nền nhà và nhà ở theo Chương trình này nhưng chưa thực hiện vay tiền để mua nền nhà và nhà ở) đều không thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định của Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về đề nghị của Sở Xây dựng Long An. Đề nghị quý Sở nghiên cứu thực hiện./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ - TT Nguyễn Trần Nam (để b/c); VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - Lưu: VP, QLN (2). (Đã ký) Nguyễn Mạnh Hà
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2