Công văn 5933/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
43
lượt xem
4
download

Công văn 5933/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5933/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc mua bản quyền truyền hình World Cup 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5933/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5933/VPCP-KGVX V/v mua bản quyền truyền hình Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2008 World Cup 2010 Kính gửi: Đài Truyền hình Việt Nam Xét đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam (công văn số 957/THVN ngày 26 tháng 8 năm 2008) về việc mua bản quyền truyền hình World Cup 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau: 1. Đồng ý giao Đài Truyền hình Việt Nam làm đại diện duy nhất của ngành truyền hình Việt Nam đứng ra đàm phán, mua bản quyền truyền hình World Cup 2010. 2. Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đài truyền hình trong nước có nhu cầu mua bản quyền truyền hình World Cup 2010 để thống nhất về giá cả, phương án phân phối và chia sẻ bản quyền, đảm bảo sự công bằng, hợp lý và phù hợp với các quy định của pháp luật về bản quyền. 3. Các đài truyền hình trong nước không có nhu cầu mua bản quyền được phép tiếp sóng miễn phí các chương trình World Cup 2010 của Đài Truyền hình Việt Nam theo đúng quy định hiện hành. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Đài Truyền hình Việt Nam, các Bộ, cơ quan liên quan và các đài truyền hình trong cả nước biết, thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân; - Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (Đã ký) - Đài Truyền hình kỹ thuật số (VTC); - Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, KTN, ĐP, TTĐT; Nguyễn Xuân Phúc - Lưu: VT, KGVX (03).
Đồng bộ tài khoản