Công văn 61/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
11
download

Công văn 61/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 61/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng xác nhận danh mục thiết bị đồng bộ, máy chính dự án Nhà máy xi măng Công Thanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 61/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 61/BXD-VLXD ----------------- V/v: Xác nhận danh mục thiết bị đồng bộ, máy Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2009 chính dự án Nhà máy xi măng Công Thanh. Kính gửi: Tổng cục Hải quan Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 211/CV-XMCT ngày 16/7/2009 của Công ty cổ phần xi măng Công Thanh đề nghị Bộ xác nhận danh mục thiết bị đồng bộ, máy chính dự án Nhà máy xi măng Công Thanh tại Thanh Hoá. Căn cứ quy định tại điểm 2.1.2 mục B Thông tư số 85/2003/TT - BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu; Căn cứ hợp đồng kinh tế số HK/00178-02 ngày 08/7/2008 giữa bên mua Công ty cổ phần xi măng Công Thanh và bên bán AUMUND – ASIA LTD về việc cung cấp thiết bị rót Clinker từ cảng lên tầu của dự án Nhà máy xi măng Công Thanh công suất 2.500Tấn Clinker/ngày. Bộ Xây dựng xác nhận: Thiết bị rót Clinker từ cảng lên tầu của Công ty cổ phần xi măng Công Thanh đã ký với AUMUND – ASIA LTD theo hợp đồng kinh tế số HK/00178-02 ngày 08/7/2008 là thiết bị nằm trong dây chuyền thiết bị đồng bộ nhập khẩu cho dự án xi măng Công Thanh; hệ thống dây chuyền thiết bị này trong nước chưa sản xuất được. Trong đó: Máy chính là Lò nung Clinker loại Y4060 đường kính ệ4,0 m, dài 60 m. Đề nghị Tổng cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu cho dây chuyền thiết bị đồng bộ của hợp đồng và các phụ lục hợp đồng trên. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG - Cục HQ Tp Hải Phòng; Đã ký - Cục HQ tỉnh Thanh Hoá; - Cty CP XM Công Thanh; - Lưu VP, Vụ VLXD. Nguyễn Quang Cung
Đồng bộ tài khoản