Công văn 611/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
73
lượt xem
7
download

Công văn 611/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 611/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung mục tiêu hoạt động Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 611/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- --------------------- Số: 611/BXD-HĐXD Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2009 V/v bổ sung mục tiêu hoạt động Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam). Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1348/SKHĐT-ĐT ngày 16/3/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến mục tiêu hoạt động bổ sung của Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập ngày 16/6/2006 theo Giấy phép đầu tư số 1124/GP-HCM; Giấy chứng nhận đầu tư số 411043000054 ngày 19/8/2008 đăng ký lại doanh nghiệp do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp, để cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản. Đến nay, Công ty đăng ký bổ sung mục tiêu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn bất động sản, định giá bất động sản, môi giới bất động sản thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Kinh doanh bất động sản. 2. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản được quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản. Do vậy, đề nghị Quý Sở đối chiếu với quy định của Điều này và các quy định khác liên quan để xem xét việc bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) theo quy định. Các tài liệu, chứng chỉ do nước ngoài cấp được coi là hợp lệ khi những tài liệu, chứng chỉ đó đã được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh căn cứ các quy định hiện hành để xem xét việc bổ sung mục tiêu hoạt động cho doanh nghiệp này theo thẩm quyền./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên, THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, HĐXD (VQT-3). Bùi Phạm Khánh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản