Công văn 620/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
44
lượt xem
3
download

Công văn 620/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 620/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc dự án "Đầu tư xâu dựng khu thương mại tổng hợp, văn phòng và nhà chung cư cao cấp" tại phường 7, quận 3, Tp.HCM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 620/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- ---------------------- Số: 620/BXD-QLN Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm2009 V/v dự án “Đầu tư xây dựng khu thương mại tổng hợp, văn phòng và chung cư cao cấp” tại phường 7, quận 3, Tp.HCM Kính gửi: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành phố Xanh Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1901902/TPX-DA ngày 19 tháng 01 năm 2009 của Công ty TNHH Thành phố Xanh hỏi về việc thực hiện nghĩa vụ tiền sử dụng đất khi triển khai dự án “Đầu tư xây dựng khu thương mại tổng hợp, văn phòng và chung cư cao cấp” tại số 195 – 195B; 193/2; 193/2A; 193/4; 193/4A và 193/6 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu công văn và hồ sơ gửi kèm, Bộ Xây Dựng có ý kiến như sau : 1. Trường hợp dự án “Đầu tư xây dựng khu thương mại tổng hợp, văn phòng và chung cư cao cấp” của Công ty TNHH Thành phố Xanh thuộc các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp theo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thì được áp dụng việc miễn thu tiền sử dụng đất đối với diện tích khu đất chung cư 195B đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa theo quy định của Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 07 năm 2007 của Chính phủ. 2. Trường hợp dự án của Công ty TNHH Thành phố Xanh không nằm trong các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp theo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thì nghĩa vụ tiền sử dụng đất mà Công ty phải nộp khi được Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép phá dỡ chung cư để xây dựng công trình khác tại lô đất số 195B Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (theo chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc được các cơ quan chức năng phê duyệt) sẽ căn cứ theo Luật đất đai, Nghị định số 198/2004/CP ngày 13 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và được xem xét trừ đi giá trị mà Công ty đã trả để có quyền sở hữu các căn hộ chung cư và quyền sử dụng chung diện tích xây dựng chung cư tại 195B Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (tiền bồi thường giải phóng mặt bằng). Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Thành phố Xanh nghiên cứu, căn cứ thực hiện./. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG. - Bộ Trưởng (để b/c); - UBND Tp.HCM; - Sở Xây dựng Tp. HCM; - Lưu: VP; Cục QLN & TTBĐS (2 bản). Nguyễn Trần Nam
Đồng bộ tài khoản