Công văn 646/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
67
lượt xem
1
download

Công văn 646/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 646/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng số tiền mua hàng dự trữ quốc gia dôi dư năm 2007 để mua vắc xin đưa vào dự trữ quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 646/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 646/TTg-KTTH V/v sử dụng số tiền mua hàng dự Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2008 trữ quốc gia dôi dư năm 2007 để mua vắc xin đưa vào dự trữ quốc gia Kính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông gửi: thôn; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 735/BNN- KH ngày 24 tháng 3 năm 2008, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2599/BKH-TM&DV ngày 11 tháng 4 năm 2008, của Bộ Tài chính tại văn bản số 4249/BTC-DTQG ngày 10 tháng 4 năm 2008 về việc sử dụng số tiền mua hàng dự trữ quốc gia dôi dư năm 2007 để mua vắc xin đưa vào dự trự quốc gia, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Cho phép Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng vốn mua tăng dự trữ quốc gia dôi dư trong tài khóa năm 2007 và số tiền còn lại chưa mua muối thuộc kế hoạch năm 2007 để mua vắc xin dịch tả lợn, vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò tăng số lượng dữ trữ quốc gia như đề nghị của Bộ tại văn bản nêu trên. 2. Trích 700 triệu đồng từ dự phòng ngân sách Trung ương năm 2008 bổ sung cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mua bù 15 tấn thuốc Aperlaur-100 WP đã xuất cấp không thu tiền cho tỉnh Hậu Giang và tỉnh Bạc Liêu để dập dịch. 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức chỉ đạo việc mua hàng đưa vào dự trữ quốc gia theo đúng quy định hiện hành; Bộ cần rút kinh nghiệm về việc đã để xảy ra tình trạng thiếu muối dự trữ quốc gia trong năm 2007./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - Thủ tướng, (Đã ký) các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Nguyễn Tấn Dũng TTĐT, Vụ KTN; - Lưu: VT, KTTH (3b), Nguyện (16b).
Đồng bộ tài khoản