intTypePromotion=1

Công văn 65/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
78
lượt xem
1
download

Công văn 65/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 65/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 558/SXD.QLQH ngày 22/4/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 65/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 65/BXD-QLN ----------------------- V/v: trả lời công văn số 558/SXD.QLQH ngày Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2009 22/4/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An Bộ Xây dựng nhận được công văn số 558/SXD.QLQH ngày 22/4/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đề nghị hướng dẫn về việc thực hiện cải thiện nhà ở cho cán bộ Tiền khởi nghĩa theo quy định tại Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau: Về nguyên tắc, việc giải quyết hỗ trợ cải thiện nhà ở cho cán bộ “Tiền khởi nghĩa” theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg chỉ thực hiện đối với người thuộc diện được hỗ trợ còn sống. Tuy nhiên, đối với những trường hợp người thuộc diện được hỗ trợ (cán bộ “Tiền khởi nghĩa” hoặc vợ hay chồng của người đó) theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định 117/2007/QĐ-TTg mà mất sau ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì những người thừa kế hợp pháp được thụ hưởng tiêu chuẩn hỗ trợ đó. Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để thực hiện việc hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định tại Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ - Lưu: VP, QLN. VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Đã ký Nguyễn Mạnh Hà
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2