Công văn 652/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
61
lượt xem
2
download

Công văn 652/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 652/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc lựa chọn tư vấn lập quy hoạch công trình 1/500 dự án khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 652/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số 652/BXD-KTQH ------------------- V/v: lựa chọn tư vấn lập QHCT1/500 dự án Khu Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009 tứ giác Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Kính gửi: Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Minh Trả lời Công văn số 23-09/CV-DA/BITEXCO ngày 11/02/2009 của Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Minh về việc Báo cáo công tác lựa chọn tư vấn lập quy hoạch 1/500 Dự án Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh tại quận 1, TP Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Ngày 21/3/2008, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã có Văn bản số 960/SQHKT-QLPTKG gửi Bộ Xây dựng về phương thức thi tuyển quy hoạch, kiến trúc đối với các dự án quy mô một ô phố - áp dụng cho Dự án Khu tứ giác Mả Lạng, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đề xuất của Sở Quy hoạch Kiến trúc, Bộ Xây dựng đã có Văn bản thống nhất tại Công văn số 799/BXD-KTQH ngày 2/5/2008 về phương thức thi tuyển quy hoạch. Để đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý quy hoạch kiến trúc Thành phố, Công ty cần có văn bản gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc làm rõ những vướng mắc trong quá trình triển khai lựa chọn tư vấn để Sở Quy hoạch Kiến trúc có báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng xem xét, quyết định. Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG - Như trên THỨ TRƯỞNG - Sở QHKT TP HCM đã ký - Lưu VP, Vụ KTQH (TTH 3b). Cao Lại Quang
Đồng bộ tài khoản