Công văn 6526/VPCP-TTBC của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
2
download

Công văn 6526/VPCP-TTBC của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6526/VPCP-TTBC của Văn phòng Chính phủ về việc tuyên truyền thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên trên truyền hình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6526/VPCP-TTBC của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6526/VPCP-TTBC V/v tuyên truyền thực hiện Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007 Quyết định số 157/2007/QĐ- TTg trên truyền hình Kính gửi: Đài Truyền hình Việt Nam Nhân đánh giá kết quả sau một tháng triển khai thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam nghiên cứu, xây dựng một chương trình truyền hình tuyên truyền về nội dung trên và thực hiện phát sóng 02 lần trên sóng truyền hình toàn quốc từ nay đến ngày 20 tháng 11 năm 2007. Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì cùng các Bộ Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam để thực hiện tốt chương trình này. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các Phó CN Trần Quốc Toản, Nguyễn Quốc Huy; các vụ: KG, VX, TH, KTTH; Trần Quốc Toản Người phát ngôn của TTg; Website CP; - Lưu: VT, TTBC. 22
Đồng bộ tài khoản