intTypePromotion=1

Công văn 66/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
107
lượt xem
1
download

Công văn 66/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 66/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 297/SXD-VP ngày 23/04/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện cải thiện nhà ở cho cán bộ Tiền khởi nghĩa theo quy định tại Quyết định 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 66/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 66/BXD-QLN --------------------- V/v: Trả lời công văn số 297/SXD-VP Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2009 ngày 23/4/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Bộ Xây dựng nhận được công văn số 297/SXD-VP ngày 23/4/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hướng dẫn về việc thực hiện cải thiện nhà ở cho cán bộ Tiền khởi nghĩa theo quy định tại Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau: Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg quy định: “Trường hợp người thuộc đối tượng được hỗ trợ cải thiện nhà ở từ trước đến nay không ở thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc có thuê nhưng đã trả lại cho Nhà nước hoặc chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất để làm nhà ở nếu người đó còn sống thì được hỗ trợ 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng)”. Như vậy: 1. Trường hợp đã được hoá giá nhà ở theo chính sách trước đây hoặc đã được miễn giảm khi mua nhà ở theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ thì không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định nêu trên vì đã được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và được hoá giá hoặc mua nhà ở đó. 2. Trường hợp được giao đất làm nhà ở không thu tiền sử dụng đất cũng không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định nêu trên vì đây thực chất đã được hưởng chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất. Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để thực hiện việc hỗ trợ cải thiện nhà ở theo đúng quy định tại Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ - Lưu: VP, QLN. VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN (Đã ký) Nguyễn Mạnh Hà
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2