Công văn 6912/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
296
lượt xem
2
download

Công văn 6912/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6912/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình thực hiện Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng-Hòa Lạc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6912/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6912/VPCP-CN V/v tình hình thực hiện Dự Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007 án mở rộng và hoàn thiện đường Láng-Hòa Lạc Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải; - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây; - Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam. Xét báo cáo số 3208 BC/VC-VP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam về tình hình thực hiện Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: 1. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị Tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật điều chỉnh, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ dự toán chi tiết các gói thầu, phê duyệt trong tháng 12 năm 2007 để làm căn cứ triển khai thực hiện. 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây chỉ đạo quyết liệt để giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về những nguyên nhân chủ quan dẫn đến vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án. 3. Các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi, quyền hạn của mình, có trách nhiệm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền. 4. Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam tập trung lực lượng thi công Dự án bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành Dự án trước tháng 12 năm 2009. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTg, PTTg Hoàng Trung Hải; PHÓ CHỦ NHIỆM - Các Bộ: KH&ĐT, TC, TN&MT, NN&PTNT; - Ban QLDA Thăng Long (đ/c: Tổ 24, P. Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, t/p Hà Nội); (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, NN, TTBC, Website Chính phủ; - Lưu: VT, CN (3b). 25 Văn Trọng Lý
Đồng bộ tài khoản