intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 7119/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Dnt Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

68
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7119/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ tháng 11/2007 đối với lĩnh vực thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7119/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7119/VPCP-KTTH V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007 của TTgCP tại Phiên họp CP T11/2007 đối với lĩnh vực thuế Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Bộ Công Thương. Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo đối với lĩnh vực thuế nhập khẩu ô tô, xe máy như sau: Để góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông hiện đang diễn ra, ảnh hưởng xấu đến sản xuất, hoạt động của các tổ chức, cá nhân, nhất là ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành về thuế nhập khẩu ô tô, xe máy để chủ động bổ sung, sửa đổi hoặc đề xuất, trình cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi (trường hợp vượt thẩm quyền) nhằm khắc phục tình trạng trên. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng; - Bộ GTVT; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, (Đã ký) Website CP, các Vụ: TH, CN; - Lưu: VT, KTTH (3b).19 Nguyễn Quốc Huy
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2