intTypePromotion=1

Công văn 7152/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
75
lượt xem
2
download

Công văn 7152/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7152/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung Công văn số 6690/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2007 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7152/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7152/TCHQ-GSQL V/v sửa đổi, bổ sung công văn Hà nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007 số 6690/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2007 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK của DNCX Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Tổng cục Hải quan nhận được một số phản ảnh vướng mắc của các doanh nghiệp chế xuất (DNCX) về địa điểm làm thủ tục hải quan hướng dẫn tại phần A. Hướng dẫn chung về văn bản số 6690/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2007 của Tổng cục Hải quan. Để giải quyết kịp thời các vướng mắc của các DNCX nhưng vẫn đảm bảo về quản lý, Tổng cục Hải quan sửa đổi bổ sung một số điểm của phần A dẫn trên như sau: 1. Tại điểm 2 quy định: "...Trừ việc mua văn phòng phẩm, hàng hóa từ thị trường nội địa phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của DNCX thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ thương mại (nay là Bộ Công Thương ); trường hợp doanh nghiệp nội địa có yêu cầu khấu trừ thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tải chính thì thủ tục nhập khẩu theo quy định...". Nay sử đổi là :"...Trừ việc mua văn phòng phẩm, hàng hóa từ thị trường nội địa phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của DNCX thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương ); Về chứng từ khi giải quyết thuế GTGT thay tờ khai xuất khẩu bằng hóa đơn GTGT của người bán hàng giao cho DNCX...". Bỏ đoạn: " Trường hợp doang nghiệp nội địa có yêu cầu khấu trừ thuế giá tri gia tăng theo hướng dẫn tại Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính thì làm thủ tục nhập khẩu theo quy định.". 2. Tại điểm 4.2 quy định: "Nguyên liệu, vật tư từ DNCX đưa vào nội địa để gia công: Doanh nghiệp nhận gia công làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan quản lý DNCX.". Nay sửa đổi là : " Nguyên liệu, vật tư từ DNCX đưa vào nội địa để gia công : Doanh nghiệp nhận gia công làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan quản lý DNCX hoặc Chi cục hải quan nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp nội địa nhận gia công. 3. Tại điểm 4.4 quy định:" Hàng hóa mua bán gữa DNCX với thị trường nội địa theo quy định tại Điều 15 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ: Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục hải quan quản lý DNCX.".
  2. Nay sửa đổi là :" Hàng hóa mua bán giữa DNCX với thị trường nội địa theo quy định tại điều 15 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của chính phủ: Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục nhập khẩu: - Đối với hàng kinh doanh: tại Chi cục hải quan quản lý DNCX hoặc Chi cụa hải quan nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp nội địa. - Đối với sản phẩm để doanh nghiệp nội địa làm nguyên liệu SXXK: Tại Chi cục hải quan nơi quản lý DNCX hoặc tại Chi cục hải quan nhập khẩu nguyên vật liệu của doanh nghiệp nội địa theo quy định tại Quyết định 929/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Ngọc Túc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2