intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Công văn 72/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Peter | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

184
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 72/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 72/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 72/BXD-KTXD Về việc Quản lý chi phí đầu Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2008 tư xây dựng công trình Kính gửi: Kho Bạc Nhà nước Trả lời Văn bản số 957/KBNN-TTVĐT ngày 15/5/2008 của Kho Bạc Nhà nước về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu và được tính cho khối lượng thi công xây lắp từ năm 2007 chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng và được lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung; Các chi phí tính theo tỷ lệ % của dự toán, như: chi phí thiết kế, chi phí thẩm định dự án… không tính bổ sung vào dự toán chi phí xây dựng điều chỉnh nêu trên; 2. Việc điều chỉnh giá hợp đồng đối với các gói thầu đã thực hiện đấu thầu có giảm giá thì khi lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung của những khối lượng thi công chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng, các bên căn cứ vào nội dung hợp đồng đã được ký kết để thực hiện (nội dung hợp đồng có điều khoản giảm giá thì giá hợp đồng sau khi có dự toán chi phí xây dựng bổ sung nêu trên cũng tính giảm giá). 3. Phụ lục 2 trong Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng là bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng; tuỳ theo từng nội dung của từng loại hợp đồng mà khối lượng thực hiện được xác định theo giai đoạn thanh toán hoặc lần thanh toán được quy định trong hợp đồng của các bên đã ký kết. 4. Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành để hướng dẫn thực hiện quản lý chi phí theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ; Định mức chi phí quản lý dự án theo Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện quản lý chi phí theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ; Việc xử lý chuyển tiếp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo Điều 36 của Nghị định 99/2007/NĐ-CP. 5. Theo tiết 8.10 điểm 8 Thông tư số 09/2008/TT-BXD, đối với các hợp đồng xây dựng đã được thanh toán xong trong năm 2007 thì các khoản bảo hành theo quy định (giá trị bảo hành của hợp đồng nêu trên) không được điều chỉnh giá vật liệu xây dựng. 6. Theo điểm 1.1.4 mục 1 phần II Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chi phí công tác chuẩn bị đầu tư được tính trong chi phí quản lý dự án của tổng mức đầu tư và do người quyết định đầu tư phê duyệt.
  2. Căn cứ ý kiến nêu trên, Kho Bạc Nhà nước tổ chức thực hiện theo quy định./. TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG PHÓ VỤ TRƯỞNG Đỗ Thái Lưu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2