intTypePromotion=1

Công văn 727/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
88
lượt xem
4
download

Công văn 727/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 727/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc báo cáo về danh mục các dự án xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên, nhà ở công nhân thu nhập thấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 727/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. 1 BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ----------------------- Số: 727/BXD-QLN Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009 V/v: báo cáo về danh mục các dư án xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên, nhà ở công nhân nhà ở thu nhập thấp. Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Ngày 20 tháng 4 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung và nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị. Tiếp theo, ngày 24 tháng 4 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Để triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ cũng như các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức chỉ đạo triển khai một số nội dung công việc sau: 1. Rà soát, tổng hợp số liệu về nhu cầu học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề (không phân biệt cơ quan chủ quản) trên địa bàn cần giải quyết chỗ ở, quỹ đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng (kể cả quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội nhưng chưa sử dụng trên địa bàn), quỹ đất dự kiến sẽ được bồi thường giải phóng mặt bằng do ngân sách địa phương đảm nhận, danh mục, địa điểm và quy mô các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên theo hướng tập trung (cụm trường), danh mục, địa điểm và quy mô các dự án đầu tư nhà ở sinh viên trong khuôn viên các cơ sở đào tạo, đáp ứng đủ điều kiện triển khai thực hiện ngay trong năm 2009, 2010 và các năm tiếp theo; dự kiến mức vốn đầu tư thuộc trái phiếu Chính phủ, vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương, mức vốn đầu tư huy động từ các thành phần kinh tế...(chi tiết theo biểu mẫu 01 đính kèm công văn này). 2. Rà soát, tổng hợp số liệu về nhu cầu nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn, quỹ đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng (kể cả quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội nhưng chưa sử dụng), quỹ đất dự kiến sẽ được bồi thường giải phóng mặt bằng do ngân sách địa phương đảm nhận, danh mục, địa điểm và quy mô các dự án đăng ký đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân có đủ điều kiện triển khai thực hiện ngay trong năm 2009, 2010 và các năm tiếp theo; dự kiến mức vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương, mức vốn đầu tư huy động từ các thành phần kinh tế …(chi tiết theo biểu mẫu 02 đính kèm công văn này). 3. Rà soát, tổng hợp số liệu về nhu cầu người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị cần giải quyết chỗ ở, quỹ đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng (kể cả quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội nhưng chưa sử dụng trên địa bàn), danh mục, địa điểm và quy mô các dự án đăng ký đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp có đủ điều kiện triển khai thực hiện ngay trong năm 2009, 2010 và các năm tiếp theo; dự kiến mức vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế…(chi tiết theo biểu mẫu 03 đính kèm công văn này). Báo cáo cần nêu rõ tổng số các đối tượng nêu trên hiện có trên địa bàn, số đối tượng đã được giải quyết, dự kiến số đối tượng cần giải quyết đến năm 2015 cho từng loại nhà ở. Các dự án nhà ở sinh viên đề nghị bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009-2010, phải là các dự án đã có đất sạch (đã được bồi thường giải phóng mặt bằng) và có thể hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công trong quý III năm 2009.
  2. 2 Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành - Hà Nội, trước ngày 25 tháng 5 năm 2009, để Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng thời gian quy định. Sau thời hạn nêu trên, trường hợp không nhận được báo cáo bằng văn bản thì xin được hiểu là địa phương không có nhu cầu đăng ký. Mọi chi tiết xin liên hệ: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, điện thoại 04.39746477, fax 04.38215208./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - BT Nguyễn Hồng Quân (để B/C); - Sở Xây dựng các tỉnh; - Lưu: VP; QLN&TTBĐS; Nguyễn Trần Nam D:\File tu mang\ Thang 5\050509\Bieumau 727_BXD­QLN.xls
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2