intTypePromotion=1

Công văn 73/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
1
download

Công văn 73/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 73/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giảm giá vật liệu xây dựng theo Văn bản số 26/BXD-KTXD ngày 09/01/2009 của Bộ Xây dựng về việc giảm giá vật liệu xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 73/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số : 73/BXD – KTXD -------------------- V/v: Điều chỉnh giảm giá VLXD theo Văn bản Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2009 số 26/BXD-KTXD Kính gửi: Văn phòng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Trả lời Văn bản số 39/VP-TH ngày 15/4/2009 của Văn phòng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về thực hiện Văn bản số 26/BXD- KTXD ngày 09/01/2009 của Bộ Xây dựng điều chỉnh giảm giá vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Do hợp đồng thi công gói thầu xây lắp như nêu trong Văn bản số 39/SXD-KT đã được điều chỉnh và phê duyệt ở thời điểm giá vật liệu xây dựng biến động tăng theo Thông tư số 09/2008/TT- BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng, hợp đồng được các bên ký kết theo hình thức giá hợp đồng trọn gói nên chủ đầu tư và nhà thầu phải tiến hành điều chỉnh lại giá hợp đồng khi giá vật liệu xây dựng giảm theo hướng dẫn tại Văn bản số 26/BXD- KTXD. Căn cứ ý kiến trên, Văn phòng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận : TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG - Lưu VP,Vụ KTXD (M5). đã ký Phạm Văn Khánh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2