intTypePromotion=1

Công văn 731/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
108
lượt xem
9
download

Công văn 731/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 731/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí đảm bảo an toàn giao thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 731/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- ----------------------- Số: 731/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009 V/v: Chi phí đảm bảo an toàn giao thông. Kính gửi: Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 197/CV-BQLDA ngày 27/3/2009 của Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn về chi phí đảm bảo an toàn giao thông. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Công tác đảm bảo an toàn giao thông là đặc thù của các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, vừa thi công vừa đảm bảo giao thông thông suốt. Vì vậy chi phí cho công tác đảm bảo an toàn giao thông được xác định bằng cách lập dự toán chi phí theo qui định; Khoản chi phí này thuộc nội dung chi phí khác của dự toán xây dựng công trình. Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Lưu VP, KTXD, S(8). Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2