intTypePromotion=1

Công văn 736/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
86
lượt xem
2
download

Công văn 736/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 736/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện cơ chế quản lý đầu tư xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 736/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ------------------ Số: 736/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009 V/v: Thực hiện cơ chế quản lý đầu tư xây dựng. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 2618/VPCP-KTN ngày 23/4/2009 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện cơ chế quản lý đầu tư xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Công ty Cổ phần đầu tư HD là công ty cổ phần tư nhân làm chủ đầu tư nhà máy thuỷ điện Hương điền; vì vậy, đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư HD trong công văn số 2618/VPCP-KTN ngày 23/4/2009 là phù hợp. Chính phủ chỉ khuyến khích các bên trong hợp đồng thương thảo lại hợp đồng thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 174/TTg-KTN ngày 09/02/2009 và các văn bản khác có liên quan. Với nội dung trên, Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2