intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 752/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

65
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 752/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc mở rộng Khu công nghiệp Phố Nối A và điều chỉnh diện tích Khu công nghiệp Yên Mỹ II, tỉnh Hưng Yên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 752/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- --------------------- Số: 752/BXD-KTQH Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009 V/v mở rộng KCN Phố Nối A và điều chỉnh diện tích KCN Yên Mỹ II, tỉnh Hưng Yên Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Trả lời công văn số 2368/VPCP-KTN ngày 14/4/2009 của Văn phòng Chính phủ đề nghị cho ý kiến về việc mở rộng KCN Phố Nối A và điều chỉnh diện tích KCN Yên Mỹ II, tỉnh Hưng Yên (kèm Tờ trình số 553/TTr-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên); sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Khu công nghiệp Phố Nối A đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào Danh mục quy hoạch các Khu công nghiệp Việt Nam tại văn bản số 03/KCN ngày 01/4/1997, và được thành lập tại Quyết định số 106/QĐ-UB ngày 15/01/2004 của UBND tỉnh Hưng Yên với quy mô 390ha trên địa bàn huyện Văn Lâm và huyện Yên Mỹ. Đến nay, KCN Phố Nối A đã đi vào hoạt động trên 4 năm với diện tích đất nhà máy xí nghiệp công nghiệp cho thuê đạt trên 70%. Căn cứ Điều 5 của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế; Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc chủ trương mở rộng Khu công nghiệp Phố Nối A với quy mô khoảng 204 ha theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại Tờ trình số 553/TTr-UBND ngày 10/4/2009. Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với chủ đầu tư lập Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Phố Nối A (phần mở rộng) đảm bảo khớp nối đồng bộ về giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt về hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn với KCN Phố Nối A (đang hoạt động). 2. Khu công nghiệp Yên Mỹ II được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới tại văn bản số 1584/TTg-KTN ngày 23/9/2008 về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam; với quy mô diện tích 130ha. Căn cứ nội dung giải trình của UBND tỉnh Hưng Yên tại Tờ trình số 553/TTr-UBND ngày 10/4/2009: trong phạm vi diện tích đất quy hoạch khu công nghiệp có tuyến điện cao áp 110KV chạy giữa KCN theo hướng Bắc – Nam cần đủ quỹ đất lưu không đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, điều này dẫn tới việc quy hoạch phân lô, đầu tư hạ tầng KCN gặp khó khăn. Về cơ bản, Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương cần điều chỉnh mở rộng quy mô KCN Yên Mỹ II từ 130ha lên 200ha nhằm đảm bảo quy hoạch phân khu chức năng của KCN hợp lý hơn và nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp. Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với chủ đầu tư triển khai lập Quy hoạch chi tiết xây dựng cho toàn bộ diện tích KCN Yên Mỹ II mở rộng (quy mô 200ha) gắn kết về hệ thống hạ tầng kỹ thuật với các nhà máy xí nghiệp riêng lẻ (đã có hoặc đã giao đất) nằm liền kề trên tuyến Quốc lộ 39 và tuyến Tỉnh lộ 200 nhằm đảm bảo: - Đấu nối phù hợp hệ thống giao thông nội bộ KCN với các tuyến QL39 và TL200, đảm bảo an toàn giao thông; - Kết nối đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thống nhất trong đầu tư xây dựng và quản lý thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn của KCN và các nhà máy, xí nghiệp xung quanh;
  2. - Bố trí đủ quỹ đất cây xanh tập trung, cây xanh cách ly và các giải pháp giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường khu vực trong quá trình xây dựng, khai thác hoạt động của KCN và các nhà máy, xí nghiệp xung quanh. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - UBND tỉnh Hưng Yên; - Sở Xây dựng Hưng Yên; - Ban QL các KCN Hưng Yên; - Lưu: VP,KTQH (NHL- 02). Cao Lại Quang
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2