intTypePromotion=1

Công văn 7614/BCT-CNNg của Bộ Công Thương

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
69
lượt xem
1
download

Công văn 7614/BCT-CNNg của Bộ Công Thương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7614/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc thực hiện quy định trong hoạt động xuất khẩu than

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7614/BCT-CNNg của Bộ Công Thương

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7614/BCT-CNNg V/v thực hiện quy định trong hoạt Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2008 động xuất khẩu than Kính - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; gửi: - Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính; - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; - Các thương nhân xuất khẩu than. Để tăng cường công tác quản lý trong hoạt động xuất khẩu than; đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công Thương về hướng dẫn xuất khẩu than, Bộ Công Thương yêu cầu: 1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hoạt động xuất khẩu than khẩn trương lập báo cáo tổng hợp về tình hình xuất khẩu than định kỳ 6 tháng theo quy định tại khoản 4 Mục III Thông tư số 05/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công Thương về hướng dẫn xuất khẩu than, gửi về Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 9 năm 2008. 2. Thương nhân có nhu cầu xuất khẩu than trong năm 2009 cần lập kế hoạch xuất khẩu than theo quy định tại Mục I Thông tư số 05/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công Thương về hướng dẫn xuất khẩu than, gửi về Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 10 năm 2008. Các thương nhân không đăng ký kế hoạch xuất khẩu than theo quy định nêu trên, Bộ Công Thương sẽ thông báo cho Tổng cục Hải quan biết để không làm thủ tục thông quan khi các thương nhân thực hiện xuất khẩu than./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Dương Quang
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2