intTypePromotion=1

Công văn 785/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
4
download

Công văn 785/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 785/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về chi phí thẩm định thiết kế, dự toán công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 785/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 785/BXD-KTXD ----------------- V/v: Chi phí thẩm định thiết kế, dự Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2009 toán công trình Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang Trả lời Văn bản số 270/SXD-XDCB ngày 24/3/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về chi phí thẩm định thiết kế, dự toán đối với công trình mang tính mỹ thuật, tượng đài, tranh hoành tráng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Việc thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình là nhiệm vụ của chủ đầu tư. Chi phí để thực hiện việc thẩm định thiết kế, dự toán của chủ đầu tư (bao gồm cả trường hợp chủ đầu tư là Sở quản lý chuyên ngành) thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; Trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thẩm định thì có thể thuê các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm thẩm tra và chủ đầu tư phải trích từ kinh phí nêu trên để trả cho tư vấn thẩm tra; Chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán nói trên được tính vào chi phí tư vấn trong dự toán hoặc tổng mức đầu tư xây dựng công trình. 2. Đối với các công trình mang tính mỹ thuật thì việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện như sau: Phần xây dựng thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ; Phần mỹ thuật thực hiện theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000 của Bộ Văn hoá- Thông tin (nay là Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch); Việc phân biệt các công trình mang tính mỹ thuật thực hiện theo quy định của Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch. Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP,Vụ KTXD, M5. (Đã ký) Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2