intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 786/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

49
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 786/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thanh toán chi phí vật liệu xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 786/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 786/BXD-KTXD ----------------- Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2009 V/v: Thanh toán chi phí VLXD Kính gửi: Ban quản lý dự án chuyên ngành Giao thông tỉnh Phú Yên Trả lời Văn bản số 92/QLDA ngày 15/4/2009 của Ban quản lý dự án chuyên ngành Giao thông tỉnh Phú Yên về thanh toán giá vật liệu trong hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Việc thanh toán hợp đồng phải thực hiện trên cơ sở khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu và đơn giá quy định trong hợp đồng đã được ký kết. Vì vậy, nếu những khối lượng công việc sử dụng các loại vật liệu đất, cát, đá, cấp phối đá dăm và bê tông nhựa như nêu trong nội dung Văn bản số 92/QLDA đã hoàn thành được nghiệm thu và phù hợp với đơn giá quy định trong hợp đồng thì đơn giá trong hợp đồng là đơn giá để thanh toán; trường hợp có sự thay đổi khác với quy định về đơn giá trong hợp đồng thì các bên tiến hành điều chỉnh đơn giá làm cơ sở cho việc thanh toán. Căn cứ ý kiến trên, quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc thì Ban quản lý dự án chuyên ngành Giao thông tỉnh Phú Yên trao đổi với Sở Xây dựng địa phương để được hướng dẫn thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP,Vụ KTXD, M5. (Đã ký) Trần Văn Sơn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2