intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 7886/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Chien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

128
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7886/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống ma túy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7886/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7886/VPCP-KTTH V/v bố trí kinh phí thực hiện công Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2008 tác phòng, chống ma túy Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xét đề nghị của Bộ Công an tại văn bản số 2415/BCA (C11) ngày 29 tháng 10 năm 2008 về việc đề nghị bố trí kinh phí phòng, chống ma túy từ nguồn vượt thu ngân sách trung ương năm 2008, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đề nghị của Bộ Công an tại văn bản nêu trên vào phương án sử dụng nguồn tăng thu (dự kiến) của Ngân sách Trung ương năm 2008, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTT Trương Vĩnh Trọng; - VPCP: BTCN, (Đã ký) PCN Phạm Văn Phượng, PCN Trần Quốc Toản, Vụ KGVX, TTĐT; Phạm Văn Phượng - Lưu: VT, KTTH (3).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2