Công văn 79/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
72
lượt xem
4
download

Công văn 79/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 79/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng chỉ định thầu theo Văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 79/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 79/BXD-HĐXD ---------------------- V/v: áp dụng chỉ định thầu theo văn Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009 bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 Kính gửi: Cục phục vụ Ngoại giao đoàn Bộ Xây dựng nhận được công văn số 386-CV/CPV-QLDA ngày 14/4/2009 của Cục phục vụ Ngoại giao đoàn đề nghị hướng dẫn áp dụng chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Ngày 16/02/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 229/TTg-KTN về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương xem xét quyết định việc chỉ định thầu các dự án có mức vốn tối đa không quá 5 tỷ đồng. Theo quy định này thì việc xem xét chỉ định thầu không quy định cho giá trị của gói thầu mà quy định mức vốn tối đa cho dự án. Do vậy, đối với các gói thầu có giá trị dưới 5 tỷ đồng thuộc các công trình của Cục nêu trên không thuộc đối tượng điều chỉnh của mục 1 văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Cục phục vụ Ngoại giao đoàn nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ - Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04). HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Trần Ngọc Thiện
Đồng bộ tài khoản