intTypePromotion=1

Công văn 79/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
4
download

Công văn 79/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 79/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 79/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 79/BXD-KTXD --------------------- V/v: Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2009 công trình. Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn thiét kế xây dựng An Khang Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 07/VP.2009 ngày 11/5/2009 của Công ty TNHH Tư vấn thiét kế xây dựng An Khang về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật theo hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007, được xác định bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt; Trong đó chi phí xây dựng bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước. Công ty TNHH Tư vấn thiét kế xây dựng An Khang căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Lưu VP, KTXD, S(8). Phạm Văn Khánh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2