intTypePromotion=1

Công văn 79/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
171
lượt xem
5
download

Công văn 79/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 79/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 47/CV-HA.09 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 79/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 79 /BXD-QLN ------------------------ V/v: trả lời công văn số 47/CV-HA.09 của Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2009 Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh. Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh Ngày 28/4/2009, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh có công văn số 47/CV-HA.09 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc xác định hoàn thành xây dựng phần móng công trình và ghi diện tích sàn của căn hộ nhà chung cư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 1. Về việc xác định hoàn thành xây dựng phần móng của công trình Đối với các công trình xây dựng được thiết kế phương án móng nông (móng bè, móng băng, móng đơn...) đặt trực tiếp trên nền đất thì sau khi thi công xong phần đế móng và dầm móng (nếu có) được coi là xây dựng xong phần móng. Đối với công trình xây dựng được thiết kế phương án móng cọc (cọc khoan nhồi, cọc barrette, cọc BTCT tiền chế...) thì sau khi thi công xong phần móng cọc và đài móng (nếu có) được coi là xây dựng xong phần móng. 2. Về việc ghi diện tích sàn căn hộ nhà chung cư Theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BXD ngày 25/2/2009 của Bộ Xây dựng thì việc ghi diện tích sàn căn hộ trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được căn cứ vào diện tích và cách tính diện tích đã được ghi trong hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư (theo cách tính quy định tại Điều 2 của Thông tư số 01/2009/TT-BXD). Đây là quy định nhằm tôn trọng sự thoả thuận giữa các bên khi thực hiện mua bán căn hộ nhà chung cư, không kể hợp đồng đó được ký kết vào thời điểm trước hay sau ngày Thông tư 01/2009/TT-BXD có hiệu lực thi hành. Trường hợp Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh điều chỉnh cách tính diện tích sàn căn hộ nhà chung cư từ cách tính theo kích thước thông thuỷ sang tính theo kích thước tính từ tim tường thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chỉnh trong Quyết định phê duyệt dự án, trường hợp đã ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng thì cần phải có sự thoả thuận bằng văn bản giữa Công ty và khách hàng về sự điều chỉnh cách tính này nhưng không được thay đổi giá trị hợp đồng. Đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định pháp luật./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ - Lưu: VP, QLN. THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Đã ký Nguyễn Mạnh Hà
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2