Công văn 7953/BTC-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
67
lượt xem
4
download

Công văn 7953/BTC-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7953/BTC-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7953/BTC-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7953/BTC-TCHQ ------------------------ V/v: Thuế GTGT đối với nguyên liệu Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2009 để sản xuất thức ăn chăn nuôi Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Bộ Tài chính nhận được phản ảnh của doanh nghiệp về thực hiện không thống nhất giữa các Cục Hải quan địa phương về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Theo quy định tại tiết c, khoản 2, Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; thì: thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% Theo quy định tại khoản 3, Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12, thì: Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Do đó, mặt hàng nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu chưa được quy định cụ thể tại khoản 2, Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện/. TUQ. BỘ TRƯỞNG KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường
Đồng bộ tài khoản