intTypePromotion=1

Công văn 80/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
228
lượt xem
58
download

Công văn 80/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 80/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 80/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 80/BXD-KTXD -------------------- V/v: Chi phí lập dự án đầu tư xây Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2009 dựng công trình. Kính gửi: Công ty Nước sạch Hà Nội Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 775/KDNS-CTCN ngày 15/5/2009 của Công ty Nước sạch Hà Nội về chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Việc thanh toán, quyết toán chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn và các qui định hiện hành của Nhà nước có liên quan. Trường hợp dự án đầu tư được lập đã nghiệm thu, nhà thầu tư vấn đã thực hiện đầy đủ cam kết trong hợp đồng thì chủ đầu tư thanh toán hết giá hợp đồng cho nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Công ty Nước sạch Hà Nội căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Lưu VP, KTXD, S(8). Phạm Văn Khánh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2