Công văn 80/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
2
download

Công văn 80/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 80/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về chủ trương và cơ chế đặc thù triển khai dự án đầu tư xây dựng Cung thi đấu điền kinh trong nhà tại thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 80/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 80/VPCP-VX V/v Chủ trương và cơ chế đặc Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2008 thù triển khai DA đầu tư xây dựng Cung thi đấu điền kinh trong nhà tại thành phố Hà Nội Kính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; gửi: - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 76/TTr-LT ngày 13 tháng 12 năm 2007, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 6635/BKH-LĐVX ngày 13 tháng 9 năm 2007 và 9588/BKH- LĐVX ngày 31 tháng 12 năm 2007 về việc phê duyệt chủ trương và cơ chế đặc thù triển khai dự án đầu tư xây dựng Cung thi đấu điền kinh trong nhà tại thành phố Hà Nội phục vụ Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3-2009 (AI Games 3-2009), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau: 1. Đồng ý chủ trương đầu tư và cơ chế đặc thù triển khai dự án đầu tư xây dựng Cung thi đấu điền kinh trong nhà thuộc Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội tại xã Mỹ Đình huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội như đề nghị của Liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội như đề nghị nêu trong văn bản số 76/TTr-LT ngày 13 tháng 12 năm 2007. 2. Liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính triển khai dự án Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đáp ứng tiến độ và yêu cầu phục vụ thi đấu AI Games 3, đồng thời có Quy chế sử dụng, khai thác sau AI Games 3 hiệu quả, hợp lý đáp ứng nhiệm vụ phát triển thể dục thể thao thành tích cao cũng như phong trào thể thao quần chúng. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên;- TTg, các PTTg CP; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, - UBND Tp Hà Nội; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Các Vụ:TH, KTTH, CN, ĐP, Website CP; Trần Quốc Toản - Lưu: VT, VX (5)vtp. 25
Đồng bộ tài khoản