intTypePromotion=1

Công văn 81/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
3
download

Công văn 81/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 81/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 81/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 81/BXD-KTXD --------------------- V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2009 đồng xây dựng. Kính gửi: Công ty cổ phần Hồng Hà Dầu Khí Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 282/CV - CTy ngày 14/05/2009 của Công ty cổ phần Hồng Hà dầu khí hỏi về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo khoản C.2 Điều 6 Hợp đồng kinh tế số 68/HĐXD ngày 14/06/2008 giữa Ngân hàng Công thương Việt Nam với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hồng Hà về việc điều chỉnh giá hợp đồng: “Chỉ điều chỉnh giá đối với các vật tư, thiết bị tương ứng với khối lượng công tác phù hợp theo tiến độ thi công đã được bên A duyệt (tiến độ chi tiết và tiến độ tổng thể của hợp đồng là 692 ngày) và ngoài khối lượng tương ứng với giá trị tạm ứng của hợp đồng”; Do vậy đối với các vật tư, thiết bị của phần khối lượng thực hiện tương ứng với khối lượng của giá trị tạm ứng sẽ không được điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá nhiên liệu, vật liệu, thiết bị. Công ty cổ phần Hồng Hà dầu khí căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Lưu VP, Viện KTXD, Vụ KTXD, Tr(8). Phạm Văn Khánh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2