intTypePromotion=1

Công văn 8107/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
3
download

Công văn 8107/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8107/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý báo cáo công tác chống buôn lậu tại Lạng Sơn và Quảng Trị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8107/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 8107/VPCP-KNTN V/v xử lý báo cáo công tác chống Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008 buôn lậu tại Lạng Sơn và Quảng Trị Kính - Ban Chỉ đạo 127 Trung ương; gửi: - Các Bộ: Nội vụ, Tài chính; - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Xét báo cáo của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương tại văn bản số 50/BCĐ-QLTT ngày 09 tháng 10 năm 2008 về công tác đấu tranh chống buôn lậu tại Lạng Sơn và Quảng Trị; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chủ trì, trao đổi thống nhất với Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, chọn địa điểm đặt Trạm Kiểm soát liên hợp Tân Hợp cho phù hợp, bảo đảm phát huy hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên các tuyến đi qua khu vực. 2. Giao Ban Chỉ đạo 127 Trung ương chỉ đạo, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu bổ sung biên chế và phương tiện chuyên dùng cho các lực lượng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (nhất là đối với các tỉnh biên giới, địa bàn trọng điểm); báo cáo, kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c); - Ban Chỉ đạo 127 tỉnh Quảng Trị, Lạng Sơn; - VPCP: BTCN, (Đã ký) PCN Kiều Đình Thụ, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH, TCCV, TTĐT, TH; Kiều Đình Thụ - Lưu: VT, KNTN (3).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2