intTypePromotion=1

Công văn 83/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
97
lượt xem
4
download

Công văn 83/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 83/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 83/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 83 /BXD-KTXD ----------------------- V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2009 dựng công trình. Kính gửi: Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 27/CV-KHKT ngày 18/5/2009 của Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh về hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Việc quyết toán hợp đồng thực hiện theo các Điều khoản trong hợp đồng và các quy định của Nhà nước có liên quan. Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. Đã ký Phạm Văn Khánh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2