intTypePromotion=1

Công văn 8324/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
77
lượt xem
1
download

Công văn 8324/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8324/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai tín dụng đối với học sinh sinh viên năm học 2008 - 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8324/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 8324/BGDĐT-CTHSSV V/v: Triển khai tín dụng đối với Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2008 HSSV năm học 2008 - 2009 Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại thông báo số 229/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận tại hội nghị tổng kết một năm thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Tiếp theo Công văn số 7375/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 14/8/2008 về giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện những nội dung sau: 1. Tiếp tục tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đối với HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tới HSSV các trường đào tạo, trung học phổ thông và phổ thông cơ sở để học sinh, sinh viên biết về cơ hội có thể vay vốn ưu đãi để tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và học nghề khi mình có hoàn cảnh khó khăn. 2. Vào đầu năm học các đơn vị phối hợp NHCSXH và Sở LĐ-TB&XH địa phương tổ chức buổi nói chuyện với học sinh, sinh viên để trao đổi và giải đáp thắc mắc cho học sinh, sinh viên về chính sách này. 3. Tiếp tục hướng dẫn học sinh, sinh viên được vay vốn và đang nợ ngân hàng ký cam kết trả nợ sau khi tốt nghiệp ra trường và xác nhận theo mẫu giấy xác nhận mới do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành. 4. Các trường đào tạo phải tổ chức tổng kết 01 năm thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để đánh giá kết quả đã đạt được, nêu ra những mặt còn hạn chế, bất cập cần khắc phục để thực hiện tốt hơn chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên và gửi báo cáo về Bộ trước 20/11/2008. Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, điện thoại 04.8694029/0945.119.888, email: nhminh@moet.gov.vn./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; KT. VỤ TRƯỞNG - TT. Phạm Vũ Luận (để b/c); VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN - VT. Phùng Khắc Bình (để b/c); - NHCSXH (để phối hợp); PHÓ VỤ TRƯỞNG
  2. - Bộ LĐ-TB&XH (để phối hợp); (Đã ký) - Lưu VT, Vụ CTHSSV. Dương Văn Bá 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2