intTypePromotion=1

Công văn 8486/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Chien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
91
lượt xem
10
download

Công văn 8486/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8486/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thuế xuất khẩu đối với gạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8486/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 8486/VPCP-KTTH V/v thuế xuất khẩu đối với gạo Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2008 Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Bộ Công Thương. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 14651/BTC-CST ngày 04 tháng 12 năm 2008 về việc thuế tuyệt đối xuất khẩu gạo, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng Chính phủ; - Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, (Đã ký) các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN; Phạm Văn Phượng - Lưu: VT, KTTH (3b).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2