intTypePromotion=1

Công văn 850/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
247
lượt xem
10
download

Công văn 850/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 850/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 850/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 850 /BXD-KTXD ----------------------- V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2009 dựng công trình. Kính gửi: Ban quản lý Dự án cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 554/KĐĐCM-KTKH-XDCB ngày 29/4/2009 của Ban quản lý Dự án cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau về hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Hợp đồng giữa Ban quản lý và Nhà thầu PVC-CM theo hình thức “Hợp đồng chìa khoá trao tay”; thực hiện từ khâu khảo sát, lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán, thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị; việc thanh toán, quyết toán thực hiện theo các điều khoản đã ký. Việc đơn vị thi công (thực hiện theo khối lượng của Nhà thầu PVC-CM) làm hỏng mốc quan trắc nên kinh phí khôi phục mốc quan trắc do Nhà thầu PVC-CM tự giải quyết. Việc xác định khối lượng bù lún sau khi khôi phục mốc quan trắc như nêu trong công văn số 554/KĐĐCM-KTKH-XDCB ngày 29/4/2009 là không đủ căn cứ để thanh toán, quyết toán cho hạng mục san lấp. Căn cứ hướng dẫn trên, Ban quản lý Dự án cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. đã ký Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2