intTypePromotion=1

Công văn 863/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
2
download

Công văn 863/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 863/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc mua sắm thiết bị chương trình mục tiêu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 863/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 863/BXD-KHTC --------------------- V/v: mua sắm thiết bị chương trình mục Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2009 tiêu. Kính gửi: Các Trường đào tạo thuộc Ngành Xây dựng Ngày 27/02/2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 182A/QĐ-BXD về việc phê duyệt danh mục thiết bị chương trình mục tiêu năm 2009. Để các Trường chủ động thực hiện việc mua sắm thiết bị phục vụ việc giảng dạy và học tập năm 2009 và các năm tiếp theo, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau: 1. Về việc tổ chức mua sắm thiết bị: Các Trường thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1301/BXD-KHTC ngày 04/7/2008 (gửi kèm theo văn bản này). 2. Về việc sử dụng kinh phí tiết kiệm sau đấu thầu: Để các Trường chủ động trong việc triển khai mua sắm thiết bị từ phần kinh phí tiết kiệm sau khi đấu thầu, Bộ Xây dựng uỷ quyền cho các Trường được quyết định sử dụng số kinh phí còn dư sau đấu thầu mua sắm thiết bị chương trình mục tiêu để mua sắm bổ sung thiết bị cần thiết phục vụ việc giảng dạy học tập của Trường. Việc mua sắm phải đúng mục tiêu, đúng quy định, đảm bảo tiến độ và báo cáo kết quả về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính)/. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Vụ TCCB; - Lưu: VP, KHTC. Cao Lại Quang
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2