intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 870/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

101
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 870/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc thẩm định và phê duyệt dự án Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 870/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số : 870 /BXD-HĐXD ---------------------- V/v: Thẩm định và phê duyệt dự án Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2009. Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn. Kính gửi: ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 08/5/2009 đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn tại thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn quy mô 500 giường, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng từ ngồn vốn trái phiếu Chính phủ đã được Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng chấp thuận về chủ trương đầu tư và giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện tại văn bản số 527/VPCP-KGVX ngày 21/01/2009. Căn cứ Điều 10 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án trước khi phê duyệt. Việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo các quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ và Điều 2 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Trong quá trình thực hiện, đề nghị Quý Cơ quan phản ánh những vướng mắc (nếu có) về Bộ Xây dựng để hướng dẫn giải quyết./. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, HĐXD. đã ký Bùi Phạm Khánh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2