Công văn 8955/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
134
lượt xem
12
download

Công văn 8955/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8955/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc cấp mã số thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8955/BTC-TCT của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM --------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 8955/BTC – TCT ------------------------ V/v: cấp mã số thuế TNCN Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện kế hoạch triển khai cấp mã số thuế (MST) đã được Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật thuế TNCN phê duyệt; thời gian qua, cơ quan thuế các địa phương đã triển khai rà soát và cấp MST cho các đơn vị chi trả thu nhập, các cá nhân kinh doanh và các cá nhân làm công ăn lương có thu nhập đến mức phải nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Tuy nhiên, qua số liệu tổng hợp vẫn còn nhiều đơn vị chi trả thu nhập là các cơ quan doanh nghiệp, hành chính, sự nghiệp, đoàn thể vẫn chưa có MST; tại một số nơi, khâu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế của cơ quan thuế vẫn chưa khoa học, làm mất thời gian và công sức của đơn vị chi trả thu nhập. Hiện nay, cơ quan thuế các địa phương đang triển khai thực hiện cấp MST đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn theo hướng dẫn tại công văn số công văn số 7629/BTC-BCDLTTNCN ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính về việc triển khai cấp MST cho người có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Để triển khai thực hiện tốt việc cấp MST cho các đối tượng còn lại, đặc biệt là cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công; Bộ Tài chính đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế triển khai tổ chức thực hiện một số nội dung quan trọng sau: 1. Tập trung chuẩn bị đầy đủ các điền kiện về cơ sở vật chất và nhân lực để đảm bảo tổ chức cấp MST cho các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công được nhanh chóng, thuận lợi, không để phiền hà trong quá trình tiếp nhận, xử lý và cấp MST. Phân công cụ thể cán bộ lãnh đạo Cục chịu trách nhiệm chỉ đạo lực lượng cán bộ công chức thực hiện hướng dẫn các đơn vị chi trả thu nhập trong việc khai tờ khai đăng ký thuế, nhập dữ liệu và truyền dữ liệu cho cơ quan thuế; bố trí cán bộ phụ trách việc tiếp nhận thông tin từ đơn vị chi trả thu nhập. 2. Đối với những đơn vị chi trả chưa có MST thì phải hướng dẫn và thực hiện cấp MST cho đơn vị chi trả thu nhập trước ngày 05/7/2009. 3. Đối với hồ sơ đã nhận của đơn vị chi trả để cấp MST cho người lao động tại đơn vị đó, đề nghị đồng chí Cục trưởng chỉ đạo bộ phận liên quan phải khẩn trương thực hiện cấp MST và gửi kết quả cho người lao động qua đơn vị chi trả trước ngày 15/7/2009. Đối với những Cục, Chi cục do số lượng đối tượng cấp MST lớn , đơn vị không tự tổ chức nhập dữ liệu kịp thời theo thời gian quy định; thủ trưởng các đơn vị phải điều chỉnh lực lượng cán bộ trong Cục tăng cường cho bộ phận nhập dữ liệu, xử lý dữ liệu, trả kết quả cho doanh nghiệp. Trường hợp cần thiết Cục thuế, Chi cục thuế thực hiện thuê dịch vụ của các công ty có chức năng này để thực hiện, lãnh đạo đơn vị Thuế chủ động việc ký hợp đồng để thực hiện. Đối với những đơn vị chi trả thu nhập là các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể mà không tự nhập được dữ liệu thì Cục trưởng Cục thuế, Chi cục Trưởng Chi cục thuế có trách nhiệm phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn đơn vị kê khai và bố trí các điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế để tiếp nhận nhanh, gọn, không để xẩy ra tình trạng đơn vị chi trả phải chờ khi nộp hồ sơ đăng ký thuế. Bố trí một đồng chí lãnh đạo Cục, Chi cục và một số cán bộ chuyên trách để ghi nhận, tiếp thu các ý kiến phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kê khai, nhập dữ liệu và truyền dữ liệu đăng ký thuế để hướng dẫn, giải đáp ngay tạo điều kiện cho việc đăng ký thuế được kịp thời, thuận lợi, không để doanh nghiệp đi lại nhiều lần trong việc thực hiện đăng ký MST. 4. Đối với những cá nhân có nhiều khoản thu nhập chịu thuế TNCN; Cục Thuế cần có hướng dẫn rõ về quy định cá nhân chỉ được thực hiện đăng ký thuế tại một nơi do cá nhân tự lựa
  2. chọn. MST được cấp sẽ được sử dụng chung để khai các loại thuế và các khoản thu nhập chịu thuế. 5. Hướng dẫn các cá nhân khi kê khai thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản; nhận thừa kế, quà tặng… (các khoản thu nhập thu theo từng lần phát sinh) nếu có MST thì ghi MST vào tờ khai, nếu chưa có MST thì dòng phản ánh MST trên tờ khai để trống, không bắt buộc phải có MST mới được nộp thuế. Đối với các đối tượng này, chưa bắt buộc phải đăng ký thuế. Trường hợp cá nhân tự nguyện đăng ký thuế thì cơ quan thuế thực hiện cấp MST kịp thời theo đề nghị của người nộp thuế. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Cục thuế phản ánh về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để được giải quyết kịp thời./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên THỨ TRƯỞNG - Vụ CST, Vụ PC; Đã ký - Lưu VT, TCT (2b) Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đồng bộ tài khoản